Jdi na obsah Jdi na menu
 


Způsob placení stravného

19. 6. 2014

 Informace pro rodiče dětí v Mateřské škole Bílý Kostel nad Nisou

 
Způsob placení stravného
 
Platby probíhají bezhotovostně na účet Základní školy zadáním trvalého příkazu  od 15.8 2015 (na měsíc září) do 15.5.2016 ( a měsíc červen).
 
 
 
Trvalé příkazy zadávejte na účet:
 
číslo účtu: 181604814 / 0300
 
variabilní symbol: rodné číslo strávníka
 
zpráva pro příjemce: jméno strávníka
 
 
Prosím předat fotokopii trvalého příkazu p. ředitelce Ireně Kostelencové.
 
V případě nedodržení daného termínu nebude poskytnuto stravování.
 
Platby za stravné a školné v době letních prázdnin (červenec a srpen 2016) se hradí z přeplatků stravného za školní rok 2015/2016.
 
Pondělí - Pátek lze oběd odhlásit od 6:30 do 7:30 hodiny ranní na tel. Čísle 48 514 34 30, mobil 736 48 16 17, nebo osobně jednejte s vedoucí stravování p. Mlčochovou. Za neomluvenou nepřítomnost se stravné nevrací.
 
Podmínky odnášení obědů mimo školní jídelnu v době nemoci:
 
Při nemoci strávníka, který se včas nestihl odhlásit je možné 1. den nemoci oběd vyzvednout v době od 11:15 do 11:30 hodin do vlastních jídlonosičů (vyjma skleněných).