Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád mateřské školy 2017/2018

7. 9. 2016

Základní škola  a  Mateřská škola  Bílý Kostel  n.  Nisou

              příspěvková organizace  463 31 Chrastava  IČO: 72742071

 

Provozní řád Mateřské školy

 

1. Údaje o zařízení

Mateřská škola je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace.

 

 Adresa školy :  Mateřská škola

                         Bílý Kostel nad Nisou

                         463 31 Chrastava

 

Telefonní číslo:  485 143 430

                          736 481 617

 

Zřizovatel :   obec Bílý Kostel nad Nisou       IČO: 00 672 106

 

Právní forma školy :    příspěvková organizace

 

Ředitelka školy:          Mgr. Irena Kostelencová

       

Předškolní zařízení sdružuje :

  • mateřská škola, jejíž činnost vykonává právnická osoba ZŠ a MŠ Bílý Kostel nad Nisou s kapacitou 60 dětí,

  • školní jídelna - s kapacitou 60 strávníků (dětí MŠ a žáků ZŠ).

 

Provozní doba mateřské školy: škola s celodenním provozem 6.30–16.30 h.

 

2. Režimové požadavky

 

Příchod dětí : do  8.00  hod

Odchod dětí : 

- po obědě - malé děti ve 11.45 hodin

                - velké děti ve 12.30 hodin

- odpoledne po svačině od 15.00 hodin

Lze dohodnout i jiný čas odchodu nebo příchodu po domluvě  s paní učitelkou.

 

Aktivity v průběhu dne :

Spontánní hry, řízené aktivity, individuální činnosti, výchovně vzdělávací činnosti frontální i skupinové řízené pedagogem, předškolní příprava

 

Sportovně a hudebně pohybové aktivity, hudební, dramatická, logopedická a výtvarná výchova

- frekvence zařazování jednotlivých aktivit a výchovných činností se řídí individuálními potřebami dětí a výchovně vzdělávacím programem třídy, podle kterého pracuje paní učitelka

- každá pí. učitelka si určuje aktuálně, podle situace ve třídě, s ohledem na počasí, režimové požadavky apod., sled a délku jednotlivých výchovných činností

 

Pobyt venku

- zpravidla 2 hodiny denně, podle počasí (klimatických, povětrnostních a dalších  aktuálních podmínek)

 

Odpočinek, spánek

vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 30 min odpočívají všechny děti

- klidové aktivity pro nejstarší děti zejména v druhé polovině školního roku a ve dnech s příznivým počasím i pobyty venku

- výměna lůžkovin se provádí 1 x za 21 dní, lůžkoviny jsou ukládány do větratelných oddělených boxů

 

Stravování

-  odstup mezi jednotlivými jídly nesmí přesáhnout 3 hodiny

všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka.

 

Pitný režim

- zajišťuje VPJ, děti mají po celý den tekutiny k dispozici

- dětem jsou podávány  čaje tmavé, ovocné, minerální vody, nebo ovocné šťávy; mléčné nápoje, bílá káva apod. jsou podávány při svačinách

 

Způsob odhlašování

- pondělí – pátek lze oběd odhlásit - telefonicky (lze i nahrát na záznamník) , posláním SMS či zapsáním do sešitu před dolním oddělením nebo osobně (VPJ- pí. Mlčochové), vše do 7.30 hodin

- za neomluvenou nepřítomnost se stravné nevrací.

- v případě nemoci strávníka je možné 1.den nepřítomnosti oběd vyzvednout do vlastních jídlonosičů v čase 11.00 – 11.15 hod.

 

Způsob placení stravného

- platby probíhají  bezhotovostně na účet školy:  181 604 814 /0300, ve vyjímečných případech po dohodě s ředitelkou školy  a VPJ lze uhradit i v hotovosti. Veškeré informace ohledně plateb stravného podává VPJ paní J. Mlčochová.

 

Z ustanovení vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, pak v §4 odst.1 vyplývá, že vždy, když se podává jakékoli jídlo a dítě je přítomno v MŠ, má povinnost se stravovat.

 

Školní jídelna nemá povinnost zajišťovat pro děti dietní stravování. V případě stravovacích odchylek dítěte, které jsou podloženy lékařskou zprávou, se lze domluvit na upravení způsobu stravování.

 

Denní režim MŠ 2017-2018

Třída - Sluníčka

 

6.30 -  8.00 hod.      Spontánní hra nebo relaxace,       

                                       docházka

8.00 - 9.00 hod.         Výchovně vzdělávací činnosti

                                       (tělovýchovné, komunikativní,                                                   dramatické, výtvarné, hudební,                                                 jazykové) a spontánní hra

9.00 - 9.30 hod.          svačina

9.30 - 11.15 hod.        pobyt venku

11.15 - 11.45 hod.      oběd

11.45 - 14.00 hod.       hygiena, pohádka, odpočinek

14.00 - 14.15 hod.       převlékání, hygiena

14.15 - 14.40 hod.       odpolední svačina

14.40 - 15.00 hod.       spontánní hra

15.00 - 16.30 hod.       spontánní nebo společenská hra,                                              příp. individuální práce příp. pobyt                                            venku

 

Denní režim je pružný, pevně je stanovena pouze doba stravování.

 

 

Denní režim třídy Motýlků

školní rok 2017-2018

 

6.30  -   8.30 hod.       spontánní hra nebo relaxace

8.30 - 9.00 hod.               tělovýchovné činnosti, příp.                                                      společné hry

9.00 - 9.30 hod.          svačina

9.30 - 10.00 hod.             výchovně vzdělávací činnosti                                                    (komunikativní, dramatické,                                                      výtvarné, hudební, jazykové)

10.00 - 12.00 hod.       pobyt venku

12.00 - 12.30 hod.       oběd

12.30 - 14.30 hod.       hygiena, pohádka, odpočinek

14.30 - 14.40 hod.       převlékání, hygiena

14.40 - 15.00 hod.       svačina

15.00 - 16.30 hod.       spontánní nebo společná hra, příp                                             individuální práce příp pobyt                                                     venku

 

Denní režim je  pružný, pevně je stanovena pouze doba stravování.

 

3. Režim úklidu

- 2 x ročně : celkový úklid všech prostor = sanitární den

- 3 x ročně : mytí oken, rámů (stěrkou)

- 4 x ročně : mytí schodů rýžovým kartáčem,  dezinfekce soklů

- 1 x měsíčně : omývání hraček, sprchování květin

- 1 x za 21 dní : - výměna lůžkovin = povlékání

                        - nábytek a dveře leštícím přípravkem

- 1 x týdně : - výměna ručníků ( v pondělí) – dle potřeby ihned

                  - dezinfekce WC i omyvatelných částí stěn toalet

                  - doplňování toaletního papíru dle potřeby dezinfekce umyvadel ( v pátek), čištění polic v umývárně čištění šatnových bloků

                - úklid v případě potřeby ihned

- denně:   - setření na vlhko všech určených prostor ( dle potřeby s použitím dezinfekce)

               - mytí podlah v místnostech, stolků po všech výchovných činnostech

               - úklid jídelny

               - čištění nábytku, topení, klik dveří, umyvadel, zrcadel, WC mís, koberců, vynášení odpadků

- 2 x denně : úklid šatnových chodeb

Veškerý úklid se zajišťuje dle aktuálních potřeb školy.

 

4. Způsob nakládání s prádlem

 

Výměna  prádla

- lůžkoviny – nejméně 1 x za 21 dní, v případě potřeby ihned

- ručníky  -  1 x týdně,  v případě potřeby ihned

- pyžamka dětí  1 x týdně (děti mají prádlo z domova vlastní), dle potřeby častěji

- způsob praní prádla : lůžkoviny , ručníky , ubrusy , utěrky, pláště, pereme ve vlastní prádelně a špinavé prádlo od čistého je odděleno. - pyžamka si děti nosí domů

 

Způsob manipulace s prádlem

- použité prádlo je uloženo do košů (kontejnerů na prádlo) a skladováno ve vyčleněném prostoru odděleně od čistého prádla

- čisté prádlo je  skladováno ve větratelných  policích, které jsou ošetřeny před druhotným znečištěním

 

5. Režim údržby venkovních hracích ploch

Pískoviště

Dětské pískoviště , které se nachází na zahradě mateřské školy, je opatřeno dřevěnou obrubou.

Proti znečišťování (zábrana vstupu zvířatům), je zajištěno plachtou, která pokrývá celou plochu pískoviště.

Plachta je uchycena k obrubě pevnou gumou. Je snadno manipulovatelná.

Plachta je na pískovišti celoročně, odkrývá se jen při pobytech dětí venku na školní zahradě.

O kvalitu písku se stará školnice – písek propařuje 1 x ročně. V letních měsících jej kropí dle potřeby i několikrát denně.

S přihlédnutím k parným letním dnům a možnostem pobytu dětí na slunci zajišťujeme i částečné zastřešení hrací pískové plochy velkým slunečníkem.

 

Zahradní zeleň

Travnaté plochy jsou v době používání školní zahrady udržovány sekáním trávy – dle aktuální potřeby.

V parných dnech je kropena cesta i okolí hracích ploch, abychom zabránili nadměrné prašnosti. (V intervalech dle potřeby).

Celý areál zahrady je obehnán plotem, takže je zabráněno vstupu cizích osob i zvířat do areálu školy.

 

Zpracovala:    

Mgr. Irena Kostelencová

     ředitelka ZŠ a MŠ 

   

 

 V Bílém Kostele   dne  1. 9. 2017