Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podání žádosti pro předškolní vzdělávání

13. 4. 2017

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU,

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 463 31 CHRASTAVA

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ PRO

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ( zápis do MŠ)

PRO ŠK. ROK 2017 / 2018

4.5.2017 od 15.00 do 17.00 hodin

 

Podmínky přijetí a kritéria přijetí do mateřské školy 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Bílý Kostel nad Nisou stanovuje dle zákona 561/2004 § 34 následující podmínky přijetí a kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2017/18 v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu mateřské školy.

Podmínka přijetí k předškolnímu vzdělávání, které vyplývá ze zákona:

K předškolnímu vzdělávání může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona, § 50 o ochraně veřejného zdraví). Uvedená ustanovení ( povinnost očkování) se netýkají dětí narozených do 31.8.2012.

K 1. 9. 2017 budou k předškolnímu vzdělávání přijaté děti, které dovrší k 31.8.2017 věku tří let a dále podle těchto kritérií:

1. Počínaje dnem 1.9.2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které před datem 1.9.2017 dosáhly pěti let a více a dosud nezahájily povinnou školní docházku. Z tohoto důvodu budou tyto děti s trvalým bydlištěm v Bílém Kostele nad Nisou přijaty bez výhrady. Tyto děti jsou povinny docházet do MŠ po celý školní rok.

2. Děti s trvalým pobytem v obci Bílý Kostel nad Nisou.

3. Děti, jejichž sourozenec se již ve zdejší mateřské škole nebo základní škole vzdělává.

4. Podle věku dítěte – k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá starší uchazeč.

Doplňující kritéria:

Ve výjimečných případech řeší žádosti o přijetí dítěte ředitelka individuálně.

 

 

V Bílém Kostele nad Nisou dne 5.4.2017