Jdi na obsah Jdi na menu
 


Průběh zápisu pro školní rok 2017/2018

13. 4. 2017

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU,

 

Průběh zápisu pro školní rok 2017/2018

 

1. Odevzdání žádosti pro přijetí dítěte do MŠ

  • Rodiče si vyplní předem  Žádost o přijetí  dítěte do mateřské školy. Žádost o přijetí si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole od 18. 4. 2017 denně mezi 7.00 a 8.00 hodinou nebo na vyžádání lze žádost zaslat e-mailem. → Žádejte na: ms.bilykostel@centrum.cz
  • V žádosti rodiče nechají potvrdit lékařem údaj o očkování dítěte (příloha žádosti) kromě dětí narozených do 31.8.2012.
  • Prosíme o podání žádosti pouze jedním rodičem (podpis pouze jednoho), práva druhého rodiče tím nejsou nijak zkrácena. Pokud se na žádost podepíší oba rodiče, musí být rozhodnutí doručeno každému zvlášť
  • Vyplněnou žádost odevzdají rodiče při zápisu (přijímání žádostí) 4. 5. 2017 od 15.00 do 17.00 hodin.
  • K zápisu si prosím přineste:občanský průkaz zákonného zástupce, kartičku ZP dítěte, případně jiný doklad o trvalém bydlišti

2. Nahlédnutí do spisu

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, je možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho syna (Vaší dcery) do MŠ vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Termín pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí bude stanoven.

3. Vyzvednutí rozhodnutí

  • Přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ bude posuzováno na základě údajů uvedených v žádosti. Bude postupováno podle stanovených kritérií pro přijímání dětí do MŠ.
  • Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu na vchodových dveřích mateřské školy a na webových stránkách školy po dobu nejméně 15 dnů.
  • V seznamu budou děti uvedeny pod registračními čísly.
  • Předpokládaný termín zveřejnění bude předem stanoven.

4. Odvolání

Zákonný zástupce účastníka řízení (dítěte) může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy v 15 denní lhůtě, která běží od následujícího dne po doručení. Odvolání podává zákonný zástupce ke Krajskému úřadu Libereckého kraje prostřednictvím mateřské školy.