Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád ZŠ Bílý Kostel nad Nisou 2017/2018

27. 8. 2016
PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU
 
 
Název školy:                               Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou
Právní forma:                              Příspěvková organizace
IČO:                                           727 42 071
Adresa:                                      Bílý Kostel nad Nisou čp. 227, 463 31 Chrastava
Identifikační číslo zařízení:       650 029 348
Druh a typ školy:                        Základní škola
Škola sdružuje:                          Základní škola 1. – 5. ročník      Kapacita: 70 žáků
                                                                                                  IZO: 102 229 066
                                                  Školní družina                          Kapacita : 25 žáků
                                                                                                  IZO: 116 401 923
Počet tříd:                                 tři třídy
Počet žáků:                                43
 
Ve školním roce 2017/ 2018 navštěvují školu žáci 1. až 5. ročníku.
 
Ředitelka: Mgr. Irena K o s t e l e n c o v á
 
 
 
Zájmové činnosti školy
 
Ve školním roce 2017/2018 jsou kroužky organizovány zaměstnanci školy.
 
Divadelní, vaření, hra na flétnu, taneční, čtenářský, angličtina.
 
Cvičení Sokola pod vedením externí lektorky.
 
 Režim dne
 
Dojíždění dětí:     Do školy dojíždí 1 žák autobusem ze vzdálené části obce.
 
Školní družina:      Využívají ji žáci 1.- 3. ročníku přednostně, ostatním vyhovujeme                                      dle potřeb rodičů a kapacity ŠD.
 
Ranní družina:        od 6.30 hod. do 7.45 hodin
 
Odpolední družina:  od 11.50 hod. do 16.00 hodin
 
Pobyt venku:          
Za příznivého počasí pobývají děti se školní družinou denně venku na vycházkách v délce cca 45 minut a více nebo při jiných pohybových aktivitách například pouštění draků, sběr přírodnin pro výtvarnou výchovu, v zimě hry na sněhu atd. nebo pobývají na školním víceúčelovém hřišti (v případě pěkného teplého počasí po většinu odpoledne), kde si hrají nebo sportují.
 
Na školním hřišti s umělým povrchem mohou děti hrát floorball, míčové hry, skákat panáka nebo si mohou hrát na dřevěné hrací sestavě se skluzavkou a venkovním altánku. Děti mohou též docházet v obci do hracího koutku pod lipami.
 

Začátek vyučování:  dopolední v 8.00 hodin

 
                                odpolední ve 13.30 hodin 
 
Ukončení vyučování: dopolední ve 12.35 hodin
 
                                odpolední ve 14.15 hodin
 
Vyučovací hodina:    délka trvání – 45 minut
 
Způsob organizování výuky: 
Tradiční metody s frontální výukou jsou kombinovány moderními metodami práce ve dvojicích a ve skupinách. Využívány jsou moderní pomůcky, střídány různé způsoby práce.
 

 

Přestávky: po 1. vyuč. hodině následuje malá přestávka v trvání 10 min.
                  po 2. vyuč. hodině následuje velká přestávka v trvání 20 min.
                  po 3. a 4. vyuč. hodině jsou opět malé přestávky v trvání 10 min.
                  po 5. vyuč. hodině dopolední vyučování končí
 
                  polední přestávka trvá 55 minut
 
Relaxace: 
Během přestávek mají žáci možnost relaxovat a odpočívat na koberci v koutku ve třídě, kde mohou hrát společenské hry, hrát si se stavebnicemi, skládat puzzle, hrát kvarteta nebo karty. 
 
Děti odpočívají během přestávek též na chodbě, kde mají připravené posezení, kde se mohou setkat s kamarády ze sousedních tříd.
 
Režim práce s počítačem: 
Děti jsou u počítače vždy jen malou část vyučovací hodiny. Střídají se po skupinkách v závislosti na vyučovacím předmětu. V učebně máme 8 žákovských stanic, jejich využití volíme se zřetelem na probíranou nebo procvičovanou látku. Chceme, aby měl každý žák možnost pracovat na počítači, dbáme však na hygienu práce.

Režim pracovního vyučování: 

Pracovní činnosti jsou týdně dotovány 1 vyučovací hodinou v každém ročníku. V tomto školním roce pracují děti opět ve třídě, která byla zřízena jako pracovna, kde mají možnost se také umýt. Při pracovních a výtvarných činnostech používají pracovní zástěry a košile. 

 
Práce na pozemku není zařazena.
 

Režim stravování včetně pitného režimu:

 
Stravování: Naši žáci se stravují v jídelně MŠ, kam musí docházet. Obědy pro naše děti se vydávají od 12.00 hod do 13.10 hodin. 
 
Svačinu si nosí každý sám. Škola nadále pokračuje v programu „Školní mléko“, „Ovoce do škol“děti dostávají denně mléčné výrobky a to 4x mléko a jednou v týdnu mléčný výrobek. 
 
Pitný režim: Žáci si nosí v pet lahvích z domova vlastní pití. Dle potřeby si pití (vodu) doplňují sami do vlastních lahviček.
 

Podmínky pohybové výchovy:

Ve škole se nachází jedna tělocvična, která je pro počet žáků ve škole dostačující. Tělocvična je dostatečně vybavená, žáci mají možnost omýt se na chodbě nebo koupelně.
 
Školní zahrada byla přeměněna ve víceúčelové sportovní hřiště. Zde žáci dochází za příznivého počasí na hodiny TV. Hřiště je s umělým povrchem, v areálu hřiště je i prolézací dřevěná hrací sestava se skluzavkou, pískové doskočiště pro skok do dálky. Každý ročník je dle osnov dotován dvěma hodinami TV týdně, které jsou v rozvrhu rovnoměrně rozloženy. Děti cvičí dle počasí v odpovídajících cvičebních úborech.
 
Výuku plavání v zájmu lepšího využití času (a též z organizačních důvodů kvůli spojeným ročníkům) organizujeme jednou za dva až tři roky v rámci hodin TV. Ve školním roce 2017/2018 se nezúčastníme výuky plavání. Do vyučování jsou zařazovány tělovýchovné chvilky. Pohybová výchova je dostatečně realizována i v odpolední družině.
 

Ozdravné aktivity:

V letošním školním roce škola bude za předpokladu příznivých podmínek, organizovat školu v přírodě, zapojíme se opět do projektu „Zdravé zuby“, ,,Školní mléko“, „Ovoce do škol“. Do vyučování zařazujeme tělovýchovné chvilky, uvolňovací cviky, dbáme na zdravé sezení a vedeme žáky k utváření postoje ke zdravému životnímu stylu. O velkých přestávkách mají děti možnost se uvolnit v tělocvičně na nově zakoupené trampolíně.
 

Režim úklidu:

Školnice denně stírá všechny podlahy, okenní parapety, kryty topných těles a kliky. Jednou týdně leští nábytek leštěnkou. Denně otírá vlhkým hadříkem žákovské lavice, vysává koberce a vynáší odpadky. Denně také za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem umývá umyvadla, pisoárové mušle a záchody. Třikrát ročně myje okna včetně rámů a svítidel. Dle potřeby, nejméně jednou týdně leští skla v knihovnách a vlhkým hadrem myje sokly. Dvakrát ročně je prováděn celkový generální úklid všech prostor školy.
 
Malování celé budovy je prováděno dle finančních možností zřizovatele školy, naposledy se tak stalo v srpnu 2013, kdy byla nově vymalována celá škola. Ve škole proběhla rozsáhlá rekonstrukce, která zlepšila hygienické podmínky provozu i estetiku prostředí (výměna oken, výměna celého topného systému, nové rozvody vody a odpadů, nová sociální zařízení u chlapců i dívek).
 

 

                                                                                         Mgr. Irena Kostelencová

                                                                                                 ředitelka škola

 

V Bílém Kostele nad Nisou dne  27. 8. 2017