Jdi na obsah Jdi na menu
 


Důležitá opatření

23. 9. 2015

Vážení rodiče, čtěte prosím pozorně,  následující informace!!!

Z bezpečnostních důvodů přistupuje škola k následujícímu opatření.

Všem žákům začíná vyučování denně v 8.00 hodin. Děti, které budou navštěvovat ranní družinu, mohou do školy přicházet již v 6.30 hodin. 

Budova školy bude pro ranní družinu otevřena od 6.30 do 7.00 hodin. Pro ostatní žáky, kteří do družiny  nechodí, se bude budova školy – zadní vchod otevírat v 7.40 hodin a v 7.55 bude škola opět uzamčena. Ze šatny budou žáci odcházet rovnou do třídy. Pozdní příchody se budou zapisovat do třídní knihy. Pravidelné a časté pozdní příchody budou řešeny kázeňským opatřením – důtkou.

Žák by měl být 10 min. před zahájením vyučování ve třídě a připravovat si na hodinu.                               

Vyučování začíná v 8.00 hodin !!!

1. hodina        8.00 – 8.45

2. hodina        8.55 – 9.40

3. hodina       10.00 – 10.45

4. hodina       10.55 – 11.40

5. hodina       11.50 – 12.35

Polední přestávka:     12.35 – 13.30     Odpolední vyučování:       13.30 – 14.15

Žáci, kteří jezdí do školy na kole si uzamknou  kolo ve stojanu na kola v blízkosti hlavního vchodu. V žádném případě neumísťují kola do prostoru před šatnami. V celé budově školy včetně šatny a přilehlých chodeb je přísně zakázáno jezdit na botách opatřených kolečky, na kolečkových bruslích a koloběžkách. Pokud budou žáci do školy jezdit na kole, koloběžce či jiném dopravním prostředku, je to plně na zodpovědnosti rodičů.

 

Důležité informace ohledně plateb!!!

Ze zkušeností z minulých školních let, přistupuje škola k důslednějším opatřením i v oblasti plateb.

1. Platba školní družiny: - měsíční poplatek za školní družinu činí 70,- Kč .

   Platbu  školní družiny 700,-Kč lze platit najednou na celý školní rok do konce      září příslušného školního roku, nebo ve 2 platbách –  1.platba 350,- Kč do konce září příslušného školního roku. Druhá    platba 350,- Kč do konce února daného školního roku.

     Tímto opatřením se ruší dosavadní možnost platby ŠD měsíčně, kdy docházelo ke             skluzu v platbách i několik měsíců. Platby za ŠD bude mít na starost paní Šťastná.

2. Platba za kroužky bude probíhat za každé pololetí zvlášť.

    Platba za 1. pololetí do konce října příslušného školního roku, za druhé pololetí do konce února daného školního roku. Poplatek za kroužky budete hradit lektorovi, který kroužek povede.

    Při  neuhrazení  plateb v daném termínu, nebude moci žák ŠD nebo kroužek navštěvovat.

3. Příspěvek 500,- Kč na pomůcky na daný školní rok bude vybírat paní Novotná          do konce října daného školního roku.

4. Platby za kulturní akce  budou  děti  hradit třídním učitelkám v průběhu školního roku.

5. Platby za dotované mléko budete hradit paní školnici paní Novotné v průběhu školního     roku.

 

Děkujeme za pochopení a přejeme klidný a pohodový školní rok. Vaše ZŠ.