Jdi na obsah Jdi na menu
 


projektový záměr

25. 4. 0201

 

Projektový záměr

     Cílem projektu je zkvalitnění vlastní výuky v naší škole prostřednictvím veškerých činností při využití moderních informačních technologií.
 Jsme malotřídní škola s 35 žáky a 2 pedagogy.
Stávající technika na škole je již zastaralá a částečně nefunkční.
Pedagogové mají pouze základní úroveň znalostí v oblasti ICT.
Pedagogové svou účastí na odborných seminářích si rozšíří znalosti v oblasti moderních informačních technologií, získají nové poznatky v oblasti metodiky výuky cizího jazyka a budování základů čtenářské, matematické a finanční gramotnosti žáků v podmínkách naší školy. Další vzdělávání pedagogických pracovníků povede k jejich profesnímu a odbornému růstu.
Získané znalosti a dovednosti využijí nejen při tvorbě vlastních učebních materiálů, které budou následně využívat ve vyučovacích hodinách, ale povedou i k využívání efektivních vyučovacích metod. Žáci se rovněž seznámí s možnostmi, které moderní technika přináší a budou ji aktivně využívat při vyučování.

Změny, kterých dosáhneme:


    Budeme moci plně využít nejen stávající výukové programy na PC, ale i nově zakoupené na moderním vybavení.

    Žáci  se budou moci sami zapojit do různých forem spolupráce mezi sebou nebo i mezi vrstevníky z jiných škol.

    Využití moderních informačních technologií ve všech ročnících napříč všemi předměty v souladu se ŠVP

    Profesní a odborný růst našich pedagogů.


                                            Vypracovala:    Mgr. Irena Kostelencová
                                                                           Ředitelka školy

V Bílém Kostele nad Nisou dne 25.4.2011